Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 17 септември 2021 г.