Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 април 2023 г.