Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 август 2020 г.