Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 август 2021 г.