Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 декември 2023 г.