Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 март 2022 г.