Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 октомври 2021 г.