Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 септември 2020 г.