Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 януари 2021 г.