Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 19 август 2020 г.