Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 19 февруари 2024 г.