Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 19 октомври 2021 г.