Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 19 януари 2024 г.