Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 2 ноември 2020 г.