Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 2 ноември 2021 г.