Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 2 септември 2020 г.