Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 2 януари 2024 г.