Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 20 април 2021 г.