Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 21 април 2023 г.