Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 21 февруари 2024 г.