Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 21 септември 2020 г.