Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 22 март 2023 г.