Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 22 октомври 2021 г.