Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 23 август 2021 г.