Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 23 март 2023 г.