Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 23 януари 2024 г.