Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 24 септември 2020 г.