Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 24 ЮНИ 2020 г.

Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 24 ЮНИ 2020 г.