Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 25 април 2023 г.