Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 25 февруари 2022 г.