Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 25 март 2022 г.