Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 25 ноември 2021 г.