Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 25 октомври 2021 г.