Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 25 юли 2023 г.