Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 26 октомври 2021 г.