Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 26 януари 2023 г.