Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 26 юли 2023 г.