Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 27 август 2021 г.