Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 27 март 2023 г.