Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 27 януари 2021 г.