Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 28 февруари 2022 г.