Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 28 март 2023 г.