Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 28 септември 2021 г.