Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 28 юли 2023 г.