Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 29 декември 2023 г.