Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 29 март 2022 г.