Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 29 март 2023 г.