Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 3 февруари 2023 г.