Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 3 ноември 2021 г.