Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 3 юли 2023 г.